Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Työnohjaus

Valmistuin keväällä 2011 voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi. Mikäli työyhteisönne kaipaa läsnäolevaa, reflektoivaa ja yhteistä ymmärrystä tavoittelevaa työnohjaajaa, niin olen käytettävissänne!

Mitä työnohjaus on?

Työnohjauksessa työntekijät tarkastelevat, pohtivat, arvioivat ja kehittävät suhdettaan työhönsä, sekä etsivät koulutetun työnohjaajan kanssa vaihtoehtoisia tapoja olla suhteessa työhönsä. Työnohjaukseen tukeudutaan usein, kun työyhteisössä on jännitteitä tai tilanne on kriisiytynyt, mutta sitä voidaan käyttää myös ennaltaehkäisevänä ja hyvää työilmapiiriä ylläpitävänä toimintamuotona.

Mikä tekee työnohjauksesta voimavarakeskeistä?

Voimavarakeskeisen työnohjauksen taustateoriana on sosiaalinen konstruktionismi, jossa muutos rakennetaan avoimissa ja arvostavissa keskusteluissa, yhdessä ymmärtäen. Voimavarakeskeisiä lähestymistapoja ovat dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys.

Miten, missä, milloin?

Työnohjaus on prosessi, jolle sovitaan yhdessä tavoitteet, sekä ryhmälle sopiva tapaamistiheys ja kesto. Tavallisesti tapaamiset ovat kerran kuussa ja prosessin kesto puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Tapaamiset pidetään yleensä asiakkaan luona ja kunkin tapaamisen kesto on puolitoista tuntia. Prosessille on eduksi, jos työtehtävät pystytään järjestämään niin, että kaikilla työntekijöillä on aina mahdollisuus olla läsnä.

Koulutukseni

  • Voimavarakeskeinen työnohjaaja 2011 (60 op, Aikuis- ja yhteisökoulutus Oy ja Päijät-Hämeen kesäyliopisto)
  • Syrjäytymiskierteestä elämänhallintaan-koulutus 2001 (5 ov, Opetusalan koulutuskeskus, Opeko)
  • Erityispedagogiikan approbatur 2000 (15 ov, Helsingin yliopisto, avoin yliopisto)
  • Sosiaalikasvattaja 1991 (Helsingin sosiaalialan oppilaitos)
  • Ylioppilas 1984 (Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, SYK)
  • Lukuisia kursseja, mm. Rikos- ja riita-asioiden sovittelijakoulutus 1995

Työkokemukseni

Yli 30 vuoden työkokemus ohjaajana ja opettajana lastensuojelun sijaishuollossa ja erityisopetuksessa. Vuodesta 2005 yrittäjänä, tätä nykyä kokopäiväisesti ryhmänohjaajana, työnohjaajana ja kouluttajana.

Yhteydenotot Riitta Silkko-Vainio 040 562 0934 riitta.silkko-vainio@minteli.fi

tyonohjaus.txt · Viimeksi muutettu: 02.11.2018 10:07 / ritu