Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


MinD-koulutukset

MinD – voimauttava hevostoiminta® on hevosavusteinen ryhmänohjausmenetelmä voimaantumisen välineeksi ja muutoksen mahdollistajaksi.

M motivation (motivaatio) – Ajatuksia motivaation merkityksestä muutosprosessissa. Hevosen motivoivat elementit työvälineinä interventioiden ja toivotun muutoksen mahdollistajana.

I interaction (vuorovaikutus) – Ajatuksia vuorovaikutuksen, vertaistuen ja ryhmän merkityksestä kuntoutumisen ja voimaantumisen polulla. Hevosen ja ohjaajan merkitys prosessissa.

N nice atmosphere (mukava ilmapiiri) – Ajatuksia ohjaajan vastuusta välittävän toimintailmapiirin luomisessa ja ylläpitämisessä. Ohjaajan rohkeus tehdä interventioita ja pysyä yhtäaikaisesti herkkänä ja vahvana.

D dialogue (dialogi, vuoropuhelu) – Ajatuksia taustateorian ja viitekehyksen merkityksestä toiminnan toteutuksessa. Dialogisuus, reflektiivisyys, narratiivisuus ja ratkaisukeskeisyys lähestymistapoina ja niiden vaikuttavuus.

Kiinnostuitko?

Seuraava MinD-ohjaajakoulutus (ammatillinen täydennyskoulutus) käynnistyy Päijät-Hämeen kesäyliopistossa elokuussa 2021. Haku alkaa maaliskuussa, seuraa ilmoittelua http://www.paijathameenkesayliopisto.fi.

mindkoulutus.txt · Viimeksi muutettu: 13.12.2020 15:03 / ritu