Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


MinD – voimauttava hevostoiminta®

MinD – voimauttava hevostoiminta® on kehittämäni hevosavusteinen menetelmä voimaantumisprosessin aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Menetelmän juuret ulottuvat vuoteen 1991, jolloin opinnäytetyössäni Hevonen sosialisaatioprosessissa käsittelin hevosta motivaation herättäjänä ja muutoksen mahdollistajana, sekä pohdin, millainen hevonen soveltuu kuntouttavaan toimintaan.

MinD on tapa olla ja ohjata

MinDissa työskentely tapahtuu voimavarakeskeisessä viitekehyksessä. MinD ei anna vastauksia tai välineitä ongelmien ratkaisuun, vaan MinD on tapa luoda luottamuksellinen ja välittävä toimintailmapiiri, jossa vastaukset löytyvät asiakkaalta itseltään hevosen vuorovaikutustaitojen, vertaistuen ja voimavarakeskeisen ohjauksen avulla.

Vertaistuki

Mintelin MinD-toiminta toteutetaan pienryhmissä. Yhteisten kokemusten jakaminen ja tulevaisuuden rakentaminen ryhmän tarjoaman vertaistuen avulla täydentää hevosten kanssa tehtäviä vuorovaikutusharjoituksia.

Luotettava hevonen

Voimauttavassa hevostoiminnassa työskentelevän hevosen tulee olla aktiivinen ja ottaa kontaktia ihmiseen. Hevosen tulee kyetä aitoon, vilpittömään kohtaamiseen, eikä sillä saa olla aikaisemmista kokemuksista johtuvia traumoja tai jännitteitä häiritsemässä vuorovaikutusta. Mintelin erikokoiset ja -luonteiset hevoset tarjoavat kukin omalla persoonallaan mahdollisuuden voimauttavaan kohtaamiseen.

Mintelin MinD-ryhmät

MinD-toiminnan tarkoituksena on edistää ja ylläpitää asiakkaan sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä, ja näin ollen se soveltuu erinomaisesti täydentämään kunnallisia sosiaalipalveluita. Mintelin MinD-ryhmiin osallistuvilta edellytetään 13 vuoden ikää ja kykyä tunnetilojen tunnistamiseen ja sanoittamiseen.

Lisätietoja Riitta Silkko-Vainio, 040 562 0934, riitta.silkko-vainio@minteli.fi

MinD-koulutusta sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle.

mind.txt · Viimeksi muutettu: 05.11.2015 22:42 / oiv