Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Seuraava revisio
Edellinen revisio
ote_lopputyo [16.03.2012 13:18]
ritu luotu
ote_lopputyo [05.11.2015 21:25] (nykyinen)
Rivi 50: Rivi 50:
 Lähtökohtana pidettäköön sitä, että hevosen tulee olla hyvin koulutettu. Kouluttamattoman tai huonosti koulutetun tai käsitellyn hevosen käyttäytyminen on arvaamatonta, eikä sellaisen käyttö kasvatusprosessissa ole mahdollista. Koulutetun hevosen käyttäytyminen on vakaata, luotettavaa ja johdonmukaista. Hevosen käyttäytyminen voidaan ennakoida ja näin ollen ottaa huomioon, kun suunnitellaan kuinka käyttäytymishäiriöisen kuntoutuksessa tai kasvatusprosessissa edetään. Hevonen ei osaa teeskennellä. Se ei kosta eikä rankaise, mutta reagoi välittömästi epämiellyttäviin kokemuksiin (Baum 1987, 43-44.) Hevonen ikään kuin asettaa rajoja ”rajattomalle lapselle”.\\ Lähtökohtana pidettäköön sitä, että hevosen tulee olla hyvin koulutettu. Kouluttamattoman tai huonosti koulutetun tai käsitellyn hevosen käyttäytyminen on arvaamatonta, eikä sellaisen käyttö kasvatusprosessissa ole mahdollista. Koulutetun hevosen käyttäytyminen on vakaata, luotettavaa ja johdonmukaista. Hevosen käyttäytyminen voidaan ennakoida ja näin ollen ottaa huomioon, kun suunnitellaan kuinka käyttäytymishäiriöisen kuntoutuksessa tai kasvatusprosessissa edetään. Hevonen ei osaa teeskennellä. Se ei kosta eikä rankaise, mutta reagoi välittömästi epämiellyttäviin kokemuksiin (Baum 1987, 43-44.) Hevonen ikään kuin asettaa rajoja ”rajattomalle lapselle”.\\
 \\ \\
-Hevonen on herkkä eläin. Jokainen hevosta tarkkaillut on huomannut kuinka nopeasti hevonen hätistää kärpäsen kyljeltään. Ratsastajat tietävät, että hyvin koulutettu hevonen ei suuresta koostaan huolimatta tarvitse voimakeinoja totellakseen, vaan lähes olemattomat merkit ratsastajalta riittävät. Hevonen on lapsia kohtaan erityisen herkkä, jopa huomaavainen. Se pysähtyy yleensä heti, kun vaistoaa, että lapsi on putoamassa selästä ja käyttäytyy hillitysti, vaikka sitä ympäröisi joukko vilkkaita lapsia. Hevonen on herkkä myös äänille ja mielialoille. Se toimii eräänlaisena peilinä heijastaen välittömästi pelkoa, kärsimättömyyttä tai väärää käsittelytapaa. Johdonmukaisetsi se ilmaisee, koska lapen tai nuoren käyttäytyminen on väärää.\\ +Hevonen on herkkä eläin. Jokainen hevosta tarkkaillut on huomannut kuinka nopeasti hevonen hätistää kärpäsen kyljeltään. Ratsastajat tietävät, että hyvin koulutettu hevonen ei suuresta koostaan huolimatta tarvitse voimakeinoja totellakseen, vaan lähes olemattomat merkit ratsastajalta riittävät. Hevonen on lapsia kohtaan erityisen herkkä, jopa huomaavainen. Se pysähtyy yleensä heti, kun vaistoaa, että lapsi on putoamassa selästä ja käyttäytyy hillitysti, vaikka sitä ympäröisi joukko vilkkaita lapsia. Hevonen on herkkä myös äänille ja mielialoille. Se toimii eräänlaisena peilinä heijastaen välittömästi pelkoa, kärsimättömyyttä tai väärää käsittelytapaa. Johdonmukaisetsi se ilmaisee, koska lapsen tai nuoren käyttäytyminen on väärää.\\ 
 \\ \\
-Yhteenvetona Ringbeckin lista, josta selviää joitakin tavoitteita, joita kasvatukselle voi emotionaalis-kognitiivisella ja sosiaalisella alueella asettaa:\\ 
-\\ 
-  * havainnointikyvyn harjoittaminen\\ 
-  * korjausehdotusten hyväksyminen aikuiselta\\ 
-  * pelon tunnustaminen ja sen voittaminen\\ 
-  * omanarvontunteen voimistaminen ja omiin kykyihin luottamisen lisääminen\\ 
-  * vastuutietoisuuden rakentaminen\\ 
-  * frustraatiotoleranssin kohottaminen\\ 
-  * yhdessä laadittujen sääntöjen tunnustaminen ja niiden noudattaminen\\ 
-  * muiden lasten ja nuorten suoritusten tunnustaminen\\ 
-  * minä-keskeisten vaatimusten sovittaminen ryhmän muiden jäsenten vaatimuksiin (kompromissien tekeminen)\\ 
-  * muiden auttaminen ja avun vastaanottaminen\\ 
-  * suhteiden ja luottamuksen luominen kumppaniin (hevonen – lapsi – aikuinen)\\ 
-  * aggressiivisten käyttäytymistapojen poistaminen\\ 
-  * ystävyyssuhteiden solmiminen\\ 
- 
-\\ 
-Kuten Ringbeck asian ilmaisee: Hevosella on valtavia mahdollisuuksia lasten ja nuorten kasvatuksessa (Ringbeck 1987, 34).\\  
-\\ \\ 
 ... ...
 \\ \\ \\ \\
ote_lopputyo.txt · Viimeksi muutettu: 05.11.2015 21:25 (ulkoinen muokkaus)